Menu Sluiten

Beschikbaarheid van de Imitrex SC
Dit is geen compleet voorraadtekort deze keer, aangezien GSK nog steeds een beperkte hoeveelheid Imitrex SC heeft. Deze beperkte beschikbaarheidsperiode zal waarschijnlijk tot februari 2019 duren.
Apothekersgroothandels worden niet langer bevoorraad.
Een mededeling over dit onderwerp is naar neurologen, artsen en apothekers gestuurd.
Indien nodig, kunnen apothekers rechtstreeks contact opnemen met de klantendienst van GSK en hun wensen kenbaar maken.
(Het telefoonnummer is bekend bij medische professionals) GSK zet zich in om hen te prioriteren en hen een directe probleemoplossing te sturen.


Informeren

De symptomen en behandelingen uitleggen van clusterhoofdpijn.


Ondersteunen

Ondersteuning bieden aan clusterhoofdpatiënten en hun naasten.


Verenigen

Zich verenigen om samen in te grijpen ten voordele van de patiënten.

Nieuws van de vereniging